Reprezentant HAUCK in Romania
TRANSPORT GRATUIT *pentru comenzi de la 300lei
LIVRARE RAPIDA in 24h-48h
BANII INAPOI RAPID

Politica de confidentialitate

MagazinPentruCopii.ro respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor si se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca doar in scopul stabilirii contactului cu clientii sai precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

MagazinPentruCopii.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul MagazinPentruCopii.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza noastra de date.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea T Zul Impex SRL, cu sediul în jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerţului sub J12/1803/1997, CUI RO 9868860 în calitate de proprietar al website-ului magazinpentrucopii.ro

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

·         Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

·         Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

·         Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

·         Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

·         Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

·         Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

·         Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale societatii T Zul Impex SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

·         Datele dumneavoastra personale sunt comunicate in primul rand institutiilor statului odata cu eliberarea facturilor fiscale ce insotesc produsele vandute. De asemenea numele si adresa de email sunt folosite in comunicarea cu dumneavoastra in scop de informare si de marketing companiei de email marketing. Numele, adresa si telefonul dumneavosatra sunt transmise companiilor de curierat pentru livrarea produselor.

·         Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

·         Respectarea obligațiilor noastre legale

·         Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile noastre.

·         În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. 

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la  produsele noastre, promotiile active si speciale.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 

Societatea T Zul Impex SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către societatea T Zul Impex SRL (inclusiv obligația legală a societatii T Zul Impex SRL de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

·         Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

·         Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

·         Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

·         Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;

·         Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

·         Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

·         Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, societatea T Zul Impex SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Societatea T Zul Impex SRL va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: 

·         Adresa: T Zul Impex SRL

             Str. Octavian Goga nr. 32, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj,Romanai

·         E-mail:  contact@magazinpentrucopii.ro

·         Tel: +40 264 37 50 39

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.